Học hỏi không giới hạn kiến thức chuyên khoa Y
Đăng ký ngay Khoá học Combo từ vựng hoàn chỉnh Tiết kiệm tới 31%

bac-si-nguyen-dinh-cang

In learning you will teach, and in teaching you will learn.

-Phil Collins-

BS. Nguyễn Đình Cang

Instructor at Med Lang Fanatic

BS. Nguyễn Đình Cang là bác sĩ chuyên ngành Mắt, đã có kinh nghiệm giảng dạy Anh văn y khoa tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, tại đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và tại khoa Y Đại học Y Dược TPHCM. Anh là 1 trong 2 người Việt Nam đạt học bổng toàn phần Lancaster Course của đại học Harvard vào năm 2021. Anh cũng là thủ khoa khóa luận Bác sĩ Nội trú và có kinh nghiệm phiên dịch trong nhiều hội thảo và hội nghị y khoa.


Thông tin sơ lược

  • Thủ khoa khóa luận Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Mắt (2021)
  • Học bổng toàn phần Lancaster Course của đại học Harvard (2021)
  • Phiên dịch viên trong nhiều hội thảo và hội nghị y khoa
  • Học bổng Học Mãi (2017)

Kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ

  • Giảng viên tiếng Anh hợp tác với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM: Khóa học Communication in English with Patients and Caregivers (2019 – nay)
  • Giảng viên tiếng Anh trong các chương trình thường niên hợp tác với Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và khoa Y Đại học Y Dược TPHCM (2019 – nay)
  • Giảng viên IELTS tại ICOM (2016 – 2017)
  • Giảng viên tiếng Anh tại ILA (2015 – 2016)

Đăng ký nhận tài liệu
tiếng Anh Y khoa!